Bazat e programimit

16-09-2019

info@digitalschool.com.mk

per person /
MK

2500/Në muaj

Bazat e programimit per moshat 7 deri 14 vjeç

Teacher

Bazat e programimit per moshat 7 deri 14 vjeç

Category

info@digitalschool.com.mk

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Bazat e Programimit është një program i krijuar për fëmijët e moshës 7-15 vjeç që duan të mësojnë hapat e parë në programim dhe të shprehin krijimtarinë e tyre duke krijuar lojëra 2D. Viti i parë përfshin katër nivele, tre të parat prej të cilave lidhen me platformën CODE ndërsa niveli i katërt përdor platformën Scratch. Përmes këtyre katër niveleve, fëmijët do të kenë mundësinë të mësojnë nga kurrikula e përshtatur e shkollës dhe të zotërojnë konceptet e programimit, logjikës së programimit, njohuri të përgjithshme të teknologjive, kompjuterëve dhe arkitekturës kompjuterike, si dhe metodat e zgjidhjes së problemeve në programim.

NË FUND TË VITIT TË 1 PARË

Pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të krijojnë lojërat e tyre elektronike, programe interaktive dhe
animacione.

Mosha: 7 deri në 14 vjeç
Kohëzgjatja e programit: 1 vit (4 nivele njohurish)
Programi: Dy herë në javë nga dy

Përfitimet

• Çdo fëmijë punon në mënyrë të pavarur në kompjuterin e vet

• Manual për kursin

• Në fund të kursit merret diplomë

Our Main Teachers

Any teachers for this course

Çmimi : 2500/Në muaj MK

Numri i orëve : 130

Fillimi : 16-09-2019

Njohuri paraprake : Nuk kërkohen njohuri paraprake

Telefonit : +389 70 224 372/info@digitalschool.com.mk

Regjistrohu!


[/nd_column]