Kodu

06-09-2019

Академска година

per person /
MK

Free

Kodu

Teacher

Kodu

Category

Kids Lab

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Опис на програмата

Ова ниво на знаење е наменето за ученици на возраст од 15 до 18 години. Наставната програма за ова ниво е понапредна од претходните, кои се посветени на помлата возраст. Преку оваа програма, учениците се во можност да ја научат логика на програмирање, концепти на програмирање и да  напредуваат  преку учење на професионални јазици за програмирање како што се HTML, CSS и JavaScript. Програмата е погодна за млади луѓе на возраст од 15 до 18 години или за деца кои успешно ги завршиле претходните нивоа. Во текот на оваа програма, учениците ќе можат да решаваат сложени проблеми при програмирање преку real textual coding  базирана на  JavaScript. Исто така, ќе ги совладаат програмските јазици за  веб  како PHP, додека базите на податоци ќе ги учат користејќи MYSQL. По завршувањето на курсот, учесниците ќе се едуцираат во областа на напредно професионално програмирање за Android платформа.

ПО ЗАВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Учениците ќе можат да користат различни јазици за програмирање и да бидат целосно квалификувани за напредно професионално програмирање.

 

Возраст: 15 до 18 години

Возраст: од 9 до 14 години (за оние кои успешно ги совладале претходните нивоа)

Времетраење на програмата: 3 години (HTML, CSS, JavaScript, PHP, MYSQL, Android)

Распоред: Двапати неделно  по два часа

Our Main Teachers

Any teachers for this course

Price : Free

Max Availability : 40

Difficulty : Expert

Location : Центар

Typology : Побарај инфо

Question