16-09-2019

Академска година

по лице /
MK

3,500/мес. ПРОМО: 2,500/мес.

Напредна програма за млади од 15 до 18 години

Предавач

Напредна програма за млади од 15 до 18 години

Категорија

Посетители на програмата

Still no participant

Коментари за програмата

Нема коментари

Опис на програмата

Ова ниво на знаење е наменето за ученици на возраст од 15 до 18 години. Наставната програма за ова ниво е понапредна од претходните, кои се посветени на помлата возраст. Преку оваа програма, учениците се во можност да ја научат логика на програмирање, концепти на програмирање и да  напредуваат  преку учење на професионални јазици за програмирање како што се HTML, CSS и JavaScript. Програмата е погодна за млади луѓе на возраст од 15 до 18 години или за деца кои успешно ги завршиле претходните нивоа. Во текот на оваа програма, учениците ќе можат да решаваат сложени проблеми при програмирање преку real textual coding  базирана на  JavaScript. Исто така, ќе ги совладаат програмските јазици за  веб  како PHP, додека базите на податоци ќе ги учат користејќи MYSQL. По завршувањето на курсот, учесниците ќе се едуцираат во областа на напредно професионално програмирање за Android платформа.

ПО ЗАВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Учениците ќе можат да користат различни јазици за програмирање и да бидат целосно квалификувани за напредно професионално програмирање.

 

Возраст: 15 до 18 години.

Возраст: од 9 до 14 години (за оние кои успешно ги совладале претходните нивоа).

Времетраење на програмата: 3 години (HTML, CSS, JavaScript, PHP, MYSQL, Android).

Распоред: Двапати неделно  по два часа.

Придобивки

· Секое дете работи самостојно на свој компјутер

· Прирачник за курсот

· Диплома за завршен курс

Our Main Teachers

Any teachers for this course

Цена : 3,500/мес. ПРОМО: 2,500/мес. MK

Број на часови : 130

Почеток : 16-09-2019

Потребни предзнаења за курсот : Не се потребни претходни предзнаења.

Телефон : +389 70 327 362 / info@digitalschool.com.mk

Регистрирај се сега!