Program i avancuar për fëmijë nga 11 deri në 14 vjeç

16-09-2019

info@digitalschool.com.mk

per person /
MK

2500/Në muaj

Program i avancuar për fëmijë nga 11 deri në 14 vjeç

Teacher

Program i avancuar për fëmijë nga 11 deri në 14 vjeç

Category

info@digitalschool.com.mk

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Ky nivel është i destinuar për nxënës që kanë përfunduar nivelin bazë të programimit. Nga ky program fëmijët mund të mësojnë se si të programojnë lojëra në 3D përmes një kurrikule të personalizuar dhe të zhvilluar nga Digital School në platformë të Microsoftit të quajtur Kodu.
Pas përfundimit të programit KODU, nxënësit vazhdojnë të mësojnë aftësi programimi më të avancuara përmes platformës Stencyl. Gjatë këtij viti, nxënësit do të përmirësojnë aftësitë e tyre programuese përmes kësaj gjuhe programimi të përdorur sot në kompani të ndryshme zhvillimime qëllim zhvillimin e programeve të ndryshme.

PAS PËRFUNDIMIT TË PROGRAMIT

Nxënësit do të jenë në gjendje të zhvillojnë lojërat dhe programet e tyre 3D që mund të shkarkohen për platformën PC, Android ose iOS.

Mosha: 8 deri në 14 vjeç
Kohëzgjatja e programit: 1 vit (MIT App Inventor dhe Java)
Programi: Dy herë në javë nga dy orë akademike

Përfitimet

• Çdo fëmijë punon në mënyrë të pavarur në kompjuterin e vet

• Manual për kursin

• Në fund të kursit merret diplomë

Our Main Teachers

Any teachers for this course

Çmimi : 2500/Në muaj MK

Numri i orëve : 130

Fillimi : 16-09-2019

Njohuri paraprake : Duhet të ketë mbaruar -> Bazat e Programimit

Telefonit : +389 70 224 372/info@digitalschool.com.mk

Regjistrohu!


[/nd_column]