16-09-2019

info@digitalschool.com.mk

per person /
MK

2500 /Në muaj

Program i avancuar për të rinjtë nga 15 deri në 18 vjeç

Teacher

Program i avancuar për të rinjtë nga 15 deri në 18 vjeç

Category

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

përshkrim

Ky nivel i njohurive është i dedikuar për nxënës të moshës 15-18 vjeç. Kurrikula për këtë nivel është më e avancuar se sa ato të mëparshmet, të cilat i dedikohen një moshe më të re. Përmes këtij programi, studentët janë në gjendje të mësojnë logjikën e programimit, konceptet e programimit dhe të avancohen përmes mësimit të gjuhëve profesionale të programimit siç janë HTML, CSS dhe JavaScript. Programi është i përshtatshëm për të rinjtë e moshës 15-18 vjeç ose për fëmijë që kanë kryer me sukses nivelet e mëparshme. Gjatë këtij programi, studentët do të jenë në gjendje të zgjidhin probleme komplekse të programimit përmes kodimit real tekstual me bazë JavaScript. Ata gjithashtu do të zotërojnë gjuhët e programimit si PHP, ndërsa bazat e të dhënave do ti mësojnë duke përdorur MYSQL. Pas përfundimit të kursit, pjesëmarrësit do të edukohen në fushën e programimit profesional të avancuar për platformën Android.

PAS PËRFUNDIMIT TË PROGRAMIT

Nxënësit do të jenë në gjendje të përdorin gjuhë të ndryshme programimi dhe të jenë plotësisht të kualifikuar për programim profesional.

Mosha: 15-18 vjeç
Mosha: 9 deri në 14 vjet (për ata kursistë që kanë kaluar me sukses nivelet e mëparshme)
Kohëzgjatja e programit: 3 vjet (HTML, CSS, JavaScript, PHP, MYSQL, Android)
Programi: Dy herë në javë për dy orë akademike

Përfitimet

• Çdo fëmijë punon në mënyrë të pavarur në kompjuterin e vet

• Manual për kursin

• Në fund të kursit merret diplomë

Our Main Teachers

Any teachers for this course

Çmimi : 2500 /Në muaj MK

Numri i orëve : 130

Fillimi : 16-09-2019

Njohuri paraprake : Nuk kërkohen njohuri paraprake

Telefonit : +389 70 224 372/info@digitalschool.com.mk

Regjistrohu!


[/nd_column]