azir

19 август 2019

Нема коментари

Digital School Awards

Во текот на годината, децата и младите развиваат свои проекти со кои учествуваат на годишниот натпревар за кој се обезбедени вредни награди.

Датум

07 декември 2019 година во 14:00 часот во просториите на Дигиталното училиште.

Tags :