azir

19 август 2019

Нема коментари

Hackathon

Двапати годишно организираме турнир за е-спорт на кој децата и младите имаат можност да се натпреваруваат во различни игри.

Турнирот е одлична можност да се изгради конкурентен и тимски дух. Присутните ќе имаат можност да се натпреваруваат во повеќе популарни е-спортови. Обезбедени се и награди за најдобрите учесници во турнирот.

Датум

19 октомври 2019 година  и и 21 март  2020 година во 14:00 часот во просториите на Digital School.