azir

14 август 2019

Нема коментари

Hour of Code

Oтворени часови за Децата и родителите кои имаат можност да дознаат повеќе за придобивките од програмата на Digital School Дигитално и преку прашања и одговори да се фамилјаризираат со начинот на предавања, концептот и методите кои ги користи нашето школо.

Исто така, инструкторите ќе држаат и еден час по програмирање со заинтересираните деца  со што ќе презентираат како еден час по програмирање се реализира во нашето школо како и резултатите постигнати преку нашето образование. Во текот на овој час, децата ќе го напишат својот прв код!

Термини за отворен час:

Секој петок од 18: 00 часот.

Резервација

Родителите можат да ги регистрираат своите деца за отворен час користејќи го копчето за регистрација на отворен час кој е подоле, може и регистрација преку телефон.

Tags :