Kodimi për fëmijët po popullarizohet shumë shpejtë!

Sipas Byrosë së Punës (në Amerikë), paga mesatare për zhvilluesit e softuerëve është 103,560 dollarë në vit me një kërkesë që pritet të rritet me 24% në vit nga 2016-2026. Kjo normë e rritjes është dukshëm më e shpejtë se mesatarja e profesioneve të tjera.

Mësimi i kodimit në moshat e reja mund të drejtojë fëmijën tuaj drejtë një jete të suksesshme.

 

Çfarë është kodimi për fëmijët? Cilat janë moshat e përshtatshme për të mësuar kodim?

Kodimi, ose programimi kompjuterik, është një proces kreativ i kryer nga programuesit për t’i treguar një kompjuteri se si të beje një detyrë. Kodimi përfshin shkrimin e programeve kompjuterike duke përdorur gjuhët e programimit. Kodimi për fëmijët mësohet zakonisht duke përdorur përmbajtje që është me interes të lartë gjatë krijimit të projekteve që përfshijnë të dhëna kreative.

Me pak fjalë, kodimi për fëmijët është bëhet si lloj loje duke e bërë atë argëtim për fëmijët për ta mësuar!

Pasiqë kodimi mund të bëhet në formë loje, fëmijët mund të fillojnë që nga mosha 5 vjeçare të mësojnë kodimin me blloqe vizuale ose klasa të kodimit me tekst që janë krijuar për mosha më të vogla.

Cilat janë gjuhët më të mira të programimit për fëmijët?

Me nxënësit e rinj, shumë prindër preferojnë të fillojnë platformat vizuale të bllokut. Disa, megjithatë, preferojnë qe fëmijët e tyre të shkruajnë që nga kohët e hershme.

Gjithmonë varet se në çfarë fushe keni dëshirë që fëmija juaj të mësojë të programojë. Nëse keni dëshirë që fëmijët tuaj të krijojnë faqe interneti, atëherë mund t’i drejtoni nga HTML, CSS dhe JavaScript, nëse dëshironi t’i mësoni si të bëjnë aplikacione, mund t’i drejtoni nga Java ose Swift. Nëse keni dëshirë që fëmijët tuaj të shkojnë drejtë robotikës, Lua dhe Scala janë gjuhë qe janë më të kapshme edhe nga femijet.

Një gjuhë tjetër që është rritur në popullaritet është Python.

Python është një gjuhë e shkruar që shumë e konsiderojnë një nga më të lehtat për ta mësuar. Python u përdor për të krijuar Instagram, YouTube dhe Spotify, dhe studentët madje mund ta përdorin atë për të zhvilluar një faqe interneti duke përdorur Django, një framework i famshëm i webit.

Përfundimisht, mësimi i kodimit nga moshat e hershme është ide shumë e mirë. Sa më herët që mësojne fëmijët, aq më shumë kohë kanë për të arritur majat më të larta dhe të gjejnë punë shumë profitabile në fushat e ndryshme të programimit.