azir

14 август 2019

Нема коментари

Секој петок  во просториите на нашето школо организираме проекции на филмска или документарна содржина поврзана со технологија, наука, програмирање или забава.

Врз основа на реализираната проекција, организираме дискусија на која ги охрабруваме децата да размислуваат критички за темите што се предмет на проекцијата.

Датуми

Секој петок во 19:00 часот во просториите на Digital School.