Mirësevini në Digital School, e vetmja shkollë e përkushtuar plotësisht për edukimin e fëmijëve dhe të rinjve në programim.

Vizioni i Digital School  është t’i sigurojë çdo fëmije qasje në mësimin cilësor të njohurive themelore të shkencave dixhitale dhe teknologjive bashkëkohore dhe aftësive programuese, me instruktorë me ekspertizë  në industri dhe akademi dhe programe ndërkombëtare.

Misioni i Digital School  është të jepë njohuri fundamentale  dhe aftësive për shkenca dhe teknologjidixhitale që në moshë të re. Të përgatisë  fëmijët për shoqërinë e re të informacionit që do të trashëgojnë.

Digital School  është institucion arsimor privat i specializuar dhe i përkushtuar për edukimin e fëmijëve dhe të rinjve nga 7 deri në 18 vjet në teknologjinë e informacionit.

Shkolla është ndërkombëtare dhe u hap në Maqedoni në janar 2019, si rezultat i nevojës së madhe të brezit të ri për mësim më të thellë dhe njohuri në këtë fushë.

Digital School ofron kurse programimi për fëmijë nga 7 deri në 14 vjeç dhe të rinj nga 15 deri në 18 vjeç e cila zgjat nga 1 vit akademik per nivelet bazike dhe deri ne 3 vite akademike per nivelet me te avansuara ku nxenesit mesohen te krijojne lojra kompjuterike, aplikacione mobile dhe webfaqe

Planprogrami i Shkollës Digjitale është përpiluar në  baz të planprogrameve  të perpiluara nga organizatat  ndërkombëtare  si CODE  dhe Massachusetts Institute of Technology – MIT në Shtetet e Bashkuara te Amerikës . Ky planprogram ju dedikohet fëmijëve dhe të rinjëve  për mesim në shkencat kompjuterike dhe teknologjive dhe i  plotëson të gjitha standardet e nevojshme didaktike dhe pedagogjike.

Pra, qellimi kryesor i kesaj shkolle eshte zhvillimi i gjeneratave te reja ne fushen e teknologjise informative, per t’u avancuar deri ne ate pike qe te ndjehen te pavarur ne zhvillimin e programeve teknologjike. Kjo pervoje dhe dije do t’iu sherbej atyre pa marre parasysh profesionin te cilin do ta zgjedhin ne te ardhmen

01. Zgjidhje të problemeve

02. Kreativitet

03. Të menduarit logjik

04. Cilësi