Digital School është institucion arsimor privat i specializuar dhe i përkushtuar për edukimin e fëmijëve dhe të rinjve nga 7 deri në 18 vjet në teknologjinë e informacionit.

Shkolla është ndërkombëtare dhe u hap në Maqedoni në janar 2019, si rezultat i nevojës së madhe të brezit të ri për mësim dhe njohuri në këtë fushë.

Kurrikula e Digital School bazohet në kurrikulat e hartuara nga CODE dhe MIT ne SHBA.

Programi i shkollës tonë

kurs1al
kurs2al
kurs3al

45

Profesorë

3200

Nxënës

4000

Play Store/iOS Projekte

35

Istruktorë të Certifikuar

Kurset

fillojnë në

Vendet e fundit

Regjistrohuni tani!